Renovácia krytiny ŠVÉDSKOU GUMOFARBOU

"Gumofarbu" sa dá naniesť na akýkoľvek druh strešnej krytiny; plechovú, asfaltovú, umelú, vláknocementovú, betónovú, ale aj pálenú. Tento švédsky produkt na krytine vytvorí hydrofóbnu ochranu s elastickými vlastnosťami gumy. Samotný materiál stojí 20 EUR/L (13,33EUR/kg). Cena práce včítane materiálu pre renováciu je 16-20 EUR/m2, v závislosti od typu a stavu strešnej krytiny. V prípade hydroizolácie plochých striech je cena od 20 EUR/m2, v závislosti od stavu krytiny.

Renovácia plechových krytín Zvýšenie životnosti plechových krytín aplikáciou gumofarby
Renovácia cementovláknitých krytín (eternit) Aplikácia gumofarby na cemontovláknité krytiny , a tým zvýšenie jej životnosti
Oprava plochých striech Oprava rôznych poškodení na plochých strechách pomocou gumofarby
Plochá strecha z mäkčeného PVC
Renovácia betónových krytín bezfarebná alternatíva na ochranu povrchu
Renovácia sendvičových panelov Renovácia sendvičových panelov gumofarbou
Blog o gumofarbe Najčastejšie otázky ohľadne aplikácie gumofarby
Hydroizolácia asfaltových krytín

Úvod

Spoločnosť Meko s.r.o. sa zaoberá renováciou a hydroizoláciou starých strešných krytín, švédskou technológiou, spĺňajúcou všetky aktuálne európske normy. Počas predchádzajúcich rokov sme zaznamenali nespočetné množstvo požiadaviek na renováciu krytín bez ich demontáže. Jediným riešením bola výmena krytiny, prípadne aplikácia novej krytiny na pôvodnú. Všetky tieto riešenia sú podstatne finančne aj časovo náročnejšie. Mnohé strechy si vyžadovali len menšie úpravy aby boli opäť plne funkčné, avšak doteraz neexistoval žiaden esteticko-výhodný spôsob. Až príchodom Švédskej firmy Abratex na náš trh je tu spôsob ako renovovať strešné krytiny s minimálnymi nákladmi.  Hlavnou jej výhodou je jej flexibilita, vysoká UV stálosť a následné predĺženie životnosti celej strešnej krytiny. Tento produkt, narozdiel od iných, neobsahuje asfaltovú zložku, z čoho vyplýva jeho trvácna životnosť.  Ďalšou výhodou je neobmedzenosť farebnej škály. Naša "gumofarba" umožňuje hydrofóbne uzavrieť akúkoľvek krytinu, či už plechovú, vláknocementovú (azbestovú), asfaltovú, betónovú, ale aj rôzne umelohmotné krytiny a PVC fólie. 

Aj Vaša krytina vyzerá takto?  Kontaktujte nás.