Renovácia krytiny ŠVÉDSKOU GUMOFARBOU

Renovuj alebo si nechaj zrenovovať akúkoľvek krytinu kvalitným švédskym výrobkom. Flexcoat je "gumofarba" čiže tekutá hmota, ktorú si vieš naniesť na krytinu a vytvoriť hydrofóbnu ochranu strešnej krytiny, s vlastnosťami gumy. Je vhodná na akýkoľvek druh strešnej krytiny; plechovú, asfaltovú, umelú, vláknocementovú, ale aj betónovú a pálenú. Švédska kvalita za prijateľné ceny. Samotný materiál stojí 20 EUR/L (prípadne 13,33EUR/kg). Cena práce včítane materiálu je 15-18 EUR/m2, v závislosti od typu a stavu strešnej krytiny.

Renovácia plechových krytín Zvýšenie životnosti plechových krytín aplikáciou gumofarby
Renovácia cementovláknitých krytín (eternit) Aplikácia gumofarby na cemontovláknité krytiny , a tým zvýšenie jej životnosti
Oprava plochých striech Oprava rôznych poškodení na plochých strechách pomocou gumofarby
Plochá strecha z mäkčeného PVC Realizácia plochých striech
Renovácia betónových krytín bezfarebná alternatíva na ochranu povrchu
Renovácia sendvičových panelov Renovácia sendvičových panelov gumofarbou
Blog o gumofarbe Najčastejšie otázky ohľadne aplikácie gumofarby
Renovácia asfaltových krytín

Úvod

Spoločnosť Meko s.r.o. sa zaoberá renováciou starých strešných krytín pomocou Švédskej technológie, spĺňajúcej všetky predpoklady modernej doby. Počas predchádzajúcich rokov sme mali nespočetné množstvo požiadaviek na renováciu strešných krytín bez ich demontáže, jediné riešenie bola výmena krytiny alebo aplikácia novej krytiny na pôvodnú bez demontáže. Všetky tieto riešenia sú finančne aj časovo náročnejšie. Mnohé strechy si vyžadovali len menšie úpravy aby boli opäť plne funkčné. Ale doteraz neexistoval esteticky a vhodný spôsob. Až príchodom Švédskej firmy Abratex na náš trh je tu spôsob ako renovovať strešné krytiny s minimálnymi nákladmi.  Hlavnou výhodou voči podobným riešeniam je jej flexibilita, vysoká UV stálosť a tým aj predĺženie životnosti celej krytiny. Hlavným rozdielom oproti iným riešeniam je, že tento materiál neobsahuje asfaltovú zložku teda jeho životnosť a zachovanie si pôvodných vlastností je podstatne dlhšia.  Ďalšou výhodou okrem možnosti využiť viacero základných odtieňov, je aj namiešať akomkoľvek odtieň. Táto "gumofarba" umožňuje hydrofóbne uzavrieť akýkoľvek krytinu, či už plechovú, vláknocementovú (azbestovú), asfaltovú, betónovú ale aj rôzne umelohmotné krytiny a PVC fólie. 

Aj Vaša kratina vyzerá takto? V tom prípade Nás určite kontaktujte.