Okrem renovácie starších striech sa zaoberáme aj realizáciou plochých striech. Na tento účel používame mäkčené PVC od rôznych firiem. Realizujeme ploché kotvené strechy ale aj nekotvené, zaťažené kamenivom alebo zelené strechy. Cenová ponuka závisí od veľkosti strechy, ale aj od jej zložitosti, požiadaviek na hrúbku a farebnosť krytiny, ďalej od druhu vyhotovenia atiky a tak podobne.  Tieto strechy sú zateplené ale aj nezateplené. Bližšie informácie radi poskytneme na telefónnych číslach prípadne cez email.