Okrem renovácie starších striech sa zaoberáme aj realizáciou plochých kotvených aj nekotvených striech, striech zaťažených kameňom a aj zelených striech. Na tento účel používame mäkčené PVC. Cena závisí od veľkosti strechy, od jej náročnosti, od požiadavky na hrúbku a farebnosť krytiny, ďalej od druhu vyhotovenia atiky, potreby zateplenia a pod. Pre bližšie informácie nás kontaktujte.