Aplikácia GUMOFARBY na krytinu, všeobecné princípy

Aplikácia GUMOFARBY na krytinu, všeobecné princípy

V tomto príspevku stručne popíšem všeobecné princípy aplikácie GUMOFARBY na základe vlastných skúseností. V ďalších príspevkoch sú popísané jednotlivé druhy krytín.

 Krytinu je nutné očistiť. Povrchovým čistením odstraňujeme hrubú špinu. Zvyčajne je dobré použiť "ryžák" 3535365e-bfd7-4d3f-9a0b-615d9ec12eb7jpg. Na hlbkové čistenie používame tlakovú vodu. Vhodné je použiť rotačný prúd, avšak nie pri každej krytine. Ak je krehká, treba obzvlášť dávať pozor, a najprv si na vzorke odskúšať tlak vody, aby nedošlo k dodatočným škodám. Keď je povrch krytiny očistený, pokračujeme odmastením, zvlášť dôležité pri plechových krytinách. Používame na to zriedený roztok na báze amoniaku. Na trhu sú rôzne výrobky na tento účel. Používame švédsky výrobok ABRA Tvätt. Následne zmyjeme krytinu a necháme preschnúť.
 Po vyčistení krytiny ju opticky skontrolujeme. Hľadáme praskliny a diery. Povrchové praskliny vynechávame, nakoľko ich ošetríme gumofarbou. Hĺbkové praskliny tmelíme strešným pružným tmelom, vhodný je silikónový. Na diery alebo chýbajúce časti použijeme bitumenovú lepiacu pásku, ktorá má druhú stranu pokrytú flisom.
 Následne aplikujeme prvú vrstvu GUMOFARBY. Je vhodné prvú vrstvu riediť vodou.Farba je hustá a po zriedení lepšie "zatečie" do všetkých pórov krytiny. Je lepšie aplikovať ju v čo najtenšej vrstve. Skôr zaschne a vytvrdne a tým pádom vieme aplikovať druhú vrstvu. Na aplikáciu používame štetec, valček, prípadne striekaciu bez-vzduchovú pištoľ.
 Po prvej vrstve opäť kontrolujeme povrch krytiny, ošetrené praskliny a prípadne nové, ktoré sa objavili dodatočne. Tým že po aplikácii je krytina jednofarebná, lepšie sú viditeľné praskliny, ktoré pre farebnú nestálosť nebolo vidno. Následne opäť ošetríme hĺbkové praskliny.
 Po kontrole môžeme aplikovať druhú vrstvu, zvyčajne minimálne následujúci deň po prvej vrstve. Druhú vrstvu riedime len v prípade ak sú vysoké denné teploty a farba je hustá a očividne sa "nerozlieva", hlavne ak je krytina plechová. Pri ostatných druhoch krytín to nie je nutné.
 Po niekoľkých dňoch opäť kontrolujeme krytinu a ručne, štetcom, pretierame miesta, na ktoré sme zabudli, alebo kde nedosiahol valček prípadne striekacia pištoľ.

V prípade nejakých nejasností nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.