Oprava hlbkových prasklín v asfaltovej krytine

Oprava hlbkových prasklín v asfaltovej krytine

V predchádzajúcich postrehoch sme sa venovali celkovej aplikácii gumofarby. Viac krát sme spomínali opravu prasklín, či už povrchových alebo hĺbkových, poprípade dier. V tomto postrehu popíšeme opravu hĺbkových prasklín.

 V tomto konkrétnom prípade sa jednalo o asfaltovú strešnú krytinu, viackrát opravovanú. Keďže asfaltové krytinu majú nízku UV stabilitu, časom tvrdnú a pri zmene teplôt môžu popraskať. Táto konkrétna krytina bola "chránená" aj náterom, avšak ten sa časom vyparil. Na prvej fotke je vidno pôvodnú prasklinu. 5e0bf064-9bfa-4e36-bcff-292cb94b933ejpg Vidno aj zbytky farieb, ktoré boli použité na "ochranu" krytiny. Tak ako už bolo popísané, praskliny rozdeľujeme na povrchové a hĺbkové. Táto sa javila ako povrchová. Ale ukázalo sa že je hĺbková. Prvým krokom bolo Nastriekať celú krytinu. Farba v praskline zatiekla. To znamená, že vtiekla do praskliny a neuzavrela ju. Ak by bola prasklina povrchová tak by ju farba uzavrela. Žiaľ neurobili sme foto-dokumentáciu. Následne sme dieru pretreli tmelom. A musím sa priznať že aj keď to bol správny postup, prevedenie bolo zlé. Ako uvidíte na ďalšom obrázku, farba "praskla". Tvrdíme, že farba je pružná, a je to pravda, má 200% rozťažnosť. Ale čo znamená tých 200%? Nie je jedno aká je hrúbka nanesenej farby. Čím je hrúbka menšia tým je aj rozťažnosť v mm nižšia aj keď percentuálna zmena je zachovaná. A to sa stalo aj v tomto prípade. Konkrétny pracovník bol možno už unavený, tak sa na to vykašlal, a tmel naniesol na prasklinu ale nerozotrel ho. To znamená že ostal "kopček". A práve na vrchu toho "kopčeka" farba praskla, keďže tmel pod ňou bol hrubší a farba tenšia, tak pri rozťahovaní tmelu, farba praskla. A potom si už voda nájde spôsob ako sa dostať pod krytinu.   ddb8bcd6-b8b0-41b0-8063-01f4704d0e4fjpg  Preto bolo nutné použiť iný spôsob opravy. Použili sme butumenovú lepiacu pásku s flisovým povrchom na vrchnej strane. Táto páska je celoplošne lepivá, čo je veľkou výhodou. Vyrábajú sa v rôznych šírkach. My sme použili 10 cm hrúbku. 81227993-243b-44af-bb95-eadf8f86e262jpg Povrch krytiny okolo praskliny musíme vyčistiť a vysušiť. Následne nalepíme pásku celopošne. Po nalepení ju pretrieme prvou vrstvou gumofarby. Po zaschnutí aj druhou vrstvou. Nakoniec ešte dôsledne pretrieme spoje pásky s krytinou. Na druhý deň skontrolujeme či sú kraje pásky zaliaté farbou. 

43b2e072-94de-4fda-82ef-6ceea0bf7b36jpg            63773123-8502-4e94-a61b-52b0c2d20458jpg


Ponaučenie: 
Netreba podceňovať kontrolu krytiny pred aj po aplikácii farby. 
 Keď sa po prvom nástreku objavia praskliny, s ktorými sme nerátali, ako v tomto prípade, keď sme si mysleli že sa jedná len o povrchovú prasklinu, treba si obzvlášť dať záležať na ich oprave. V tomto prípade by bola oprava podstatne jednoduchšia ak by sme to robili po prvom nástreku. A to z toho dôvodu, že po dôkladnej oprave, druhým nástrekom by sme dosiahli jednoliatu vrstvu. V tomto prípade, keďže už nebudeme prestriekavať celú strechu, je potrebné ju ešte pár krát skontrolovať, či sa neobjaví prasklina. 
Výhodou, farby je hlavne jej jednoliatosť, čiže žiadne spoje, ktoré môžu spôsobiť potenciálne problém. Ale treba všetko urobiť dôkladne a dôsledne.