Na stranke sa stále pracuje

Hydroizolácia základná

Hydroizolácia materiálom Abratex Flexcoat v hrúbke pri spotrebe 2kg/m2. Opravovaný podklad je obyčajne zatekajúca alebo degradovaná asfaltová krytina, poväčšine na výrobných halách a na starších panelákových domoch. Povrch očistíme, násladne opravujeme "nerovnosti", praskliny - defekty na podklade. Nanesieme ztmelovaciu vrstvu. Posledný krok je Guma Flexcoat v niekoľkých vrstvách, pri celkovej spotrebe 2kg/m2. Životnosť tejto skladby je min. 10-15 rokov v závislosti na poveternostných podmienkach. Cena sa pohybuje od 20 EUR/m2 bez DPH v zavislosti od stavu krytiny.

Hydroizolácia profi

Hydroizolácia materiálom Mapei Purtop v hrúbke pri spotrebe 3kg/m2. Opravovaný podklad je zvyčajne zatekajúca alebo degradovaná asfaltová krytina. Povačšine na výrobných halách a na starších panelákových domoch. Povrch očistíme, násladne opravujeme "nerovnosti", praskliny - defekty na podklade. Ďalší krok je trojzložkový základný náter, potom samotná hydroizolácia v dvoch vrstvách o celkovej váhe 2kg/m2. Celý systém je uzatváraný dvojzložkovým Alifatickým lakom, ktorý zabezpečí životnosť až 25 rokov.  Preferovaný odtieť je biela, vzhľadom na najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti bieleho pigmentu. Cena sa pohybuje od 35 EUR/m2 bez DPH v závislosti od stavu krytiny.