Na stranke sa stále pracuje

Hydroizolácia základná

Hydroizolácia materiálom Abratex Flexcoat v hrúbke pri spotrebe 2kg/m2. Zvyčajný opravovaný podklad je zatekajúca alebo degradovaná asfaltová krytina. Zvyčajne na výrobných halách a na starších panelákových domoch. Povrch čistíme, násladne opravujeme "nerovnosti" praskliny - defekty na podklade. Nanesieme ztmelovaciu vrstvu. Posledný krok je Guma Flexcoat v niekoľkých vrstvách, pri celkovej spotrebe 2kg/m2. Životnosť tejto skladby je min 10-15 rokov v závyslosti na poveternostných vplyvoch

Hydroizolácia profi

Hydroizolácia materiálom Mapei Purtop v hrúbke pri spotrebe 3kg/m2. Zvyčajný opravovaný podklad je zatekajúca alebo degradovaná asfaltová krytina. Zvyčajne na výrobných halách a na starších panelákových domoch. Povrch čistíme, násladne opravujeme "nerovnosti" praskliny - defekty na podklade. Ďalší krok je trojzložkový základný náter, potom samotná hydroizolácia v dvoch vrstvách o celkovej váhe 2kg/m2. Celý systém je uzatváraný dvojzložkovým Alifatickým lakom, ktorý zabezpečí životnosť až 25 rokov. Preferovaný odtieť je biela, kôli tepelnoizolačným vlastnostiam.