Krytina Vám možno zateká, sú na nej praskliny, prípadne je odvetraná a je potrebné ju opraviť. Pre tento druh strešnej krytiny je švédska gumofarba ideálne riešenie. Gumofarba sa aplikuje bez demontáže, je UV odolnápružná, hydrofóbna a odoláva poveternostným vplyvom.
 Strecha sa najprv dôkladne vyčistí, opravia sa prípadné praskliny, nanesie sa základ, prvá a na záver finálna vrstva. Aplikuje sa striekaním. V našej réžii to včítane práce a materiálu stojí v 17-20 EUR/m2

žiadosť o nezáväznú a bezplatnú obhliadku