Na stránke sa pracuje

Príklad aspoň niektorých "iných" ponúkaných výškových prác

Nový veniec komína

Nový veniec na komíne v Jelšave. Murárske a montane práce vo výškach

Zateplovacie práce vo výškach

Zateplenie budovy kde lešenie nebolo praktické realizovať. Klasická skladba, vyrovnaie plochy, zateplenie izolantom, sieťka lepidlo a omietka.

Nátieranie vysielača s výškou 318m

Obnova starého náteru

Renovácia plynojemu

Obnova náteru o celkovej ploche 50 tis. m2

Sanácia komínov